Звіт про виконання Черкаською районною державною адміністрацією делегованих їй районною радою повноважень

П'ятниця, 16 грудня 2016 08:12

Реалізація повноважень, делегованих районною радою районній державній адміністрації, передбачає всебічне забезпечення збалансованого економічного, соціального і культурного розвитку населених пунктів.

Черкаська  районна державна адміністрація послідовно і наполегливо спрямовувала свою діяльність на реалізацію делегованих їй повноважень у тісній співпраці з районною радою, депутатським корпусом, сільськими радами, територіальними органами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, суб’єктами діяльності, які зареєстровані і функціонують на території району, громадськими організаціями та громадськими активістами. Основними принципами роботи нашої команди протягом звітного періоду були прозорість і відкритість, відповідальне ставлення до виконання актів Президента України, Кабінету Міністрів України, рішень обласної та районної рад, розпоряджень голови обласної державної адміністрації та власних розпорядчих документів стосовно подальшого закріплення тенденцій розвитку галузей економіки, забезпечення життєдіяльності соціальної сфери в селах району, проведення децентралізації. Слід зазначити, що районною державною адміністрацією постійно виносились на розгляд депутатського корпусу питання, які, в першу чергу, обумовлювали перспективи розвитку населених пунктів району, забезпечення функціонування соціальної сфери  і сприяли системному поліпшенню умов життя населення, підвищенню рівня самодостатності громад. 

Для виконання цих завдань на   розгляд районної ради було підготовлено та подано 17 місцевих програм та 26 змін до діючих програм.

У 2016 році було проведено 10 засідань колегії райдержадміністрації, на яких розглянуто 30 питань та прийнято відповідні рішення. Також на координаційних нарадах, круглих столах, робочих виїзних нарадах розглядалися питання, пов’язані з вирішенням актуальних  для жителів району проблемних питань.

Проводячи моніторинг соціально–економічного та культурного розвитку району, районна державна адміністрація систематично здійснювала заходи, спрямовані на підвищення соціальної захищеності усіх верств населення на основі послідовного зміцнення економіки, сільського господарства, активізації інноваційно – інвестиційних процесів, підтримки малого і середнього бізнесу.

Звітуючись перед жителями району, розраховую на відкритий, чесний діалог. Відверто зазначу, що цей рік для району був досить складним. Проте, проаналізувавши  стан справ у кожному населеному пункті, у кожній галузі, можна зробити висновок, що спільно з районною радою, депутатським корпусом та громадськістю нам все ж вдалося зробити чимало позитивного  для людей.

Відповідно до статті 34 Закону  України  “ Про місцеві державні адміністрації ”,  статті 44 Закону  України  “ Про місцеве самоврядування в Україні ”,  райдержадміністрація здійснює повноваження, делеговані їй районною радою. Одним із основних аспектів у цьому напрямку є виконання делегованих повноважень щодо забезпечення збалансованого економічного і соціального розвитку  відповідних територій, ефективного використання природних, трудових і фінансових ресурсів.

Сільське господарство

Наш район – сільськогосподарський, тому акценти упродовж звітного періоду були розставлені на розвиток агропромислового комплексу. Відзначу, що обсяги виробництва основних видів сільськогосподарської продукції в цілому збережені  та гарантують продовольчу безпеку населенню району.

Загальна площа сільськогосподарських угідь становить 34619,3 га, з них оформлено договорів оренди на площу 32990,7 га.

У 2016 році зібрано загальний вал зернових 124 тис. тон.

Зібрано озимого ячменю 1233 тонни  при урожайності 48,0 ц/га, ярого ячменю 1530,5 тонн при урожайності 44,6 ц/га, пшениці озимої 44280,2 тонни при урожайності 47,6 ц/га, пшениці ярої 225 тонн при урожайності 45,6 ц/га.

Ріпаку зібрано 1331 тонна (урожайність 27 ц/га), гороху зернового –  495 тонн  (урожайність 29,2 ц/га), жита озимого  – 1777,3 тонни ( урожайність 35,1 ц/га), овесу – 481,2 тонни ( урожайність 29,7 ц/га), соняшнику – 12732 тонни (урожайність 23,5 ц/га), кукурудзи гібридної  – 3218,4 тонни (урожайність 26,8 ц/га), кукурудзи на зерно  – 59033,3тонни ( урожайність 77,6 ц/га), сої – 8662,3 тонни (урожайність 22,7 ц/га). Зяблеву оранку проведено на площі 6496 га.

Під урожай 2017 року товаровиробники району посіяли озимої пшениці на площі 5766,5 га, озимого ячменю – 298 га, викоовесу – 36 га, озимого ріпаку – 857 га, озимого жита – 430 га.

Багато зусиль докладають в районі для розвитку тваринництва, як стратегічної галузі сільгоспвиробництва. Для забезпечення кормової бази заготовлено однорічних трав 80 тонн, багаторічних трав – 500 тонн, сіна – 2675,6 тонн, сінажу  – 6601 тонну, силосу – 31357 тонн, соломи – 4162 тонни.

Реалізація худоби та птиці на забій у живій масі становить 2293,5 тонн, що на 16,2 %. більше до минулого року. Валовий надій молока збільшився на 7,9% до відповідного періоду минулого року, фактичне його виробництво склало 12188,6 тонни. Зросла продуктивність поголів’я всіх видів худоби. Надій на одну корову становить 5968 кг, що на 22,6% більше, ніж у минулому році. Середньодобові прирости на відгодівлі ВРХ становлять 588 грам, свиней – 439 грам, що на 6,7 % більше проти минулого року. Одержано на курку–несучку 231 шт. яєць.

За  2016 рік  чисельність великої рогатої худоби становить 4833 голови, тобто на 3,8% більше проти відповідного періоду минулого року, хоча кількість корів зменшилася на 4,4 %. Зменшилося на 7% поголівיя свиней і становить 3240 голів. Овець налічується  108 голів.  А от чисельність птиці зросла на 20 % і складає 1474,3 тис. голів. Тож в подальшому слід працювати над зростанням кількості поголів’я ВРХ і свиней в господарствах  району усіх форм власності.

На особливому контролі районної влади знаходиться питання орендної плати за земельні паї, адже це вагоме джерело додаткових доходів для сільських бюджетів та громадян. На даний час  укладено 20837 договорів оренди земельних ділянок (паїв) на загальну площу 29981 га. Загальна сума нарахованої орендної плати складає 53,08 млн. грн., що становить 5,1 % від нормативної вартості орендованої землі (для порівняння – у 2015 році – 41,3 млн. грн. та 4,7 % від нормативної грошової оцінки). Фактичний розмір виплаченої орендної плати за  2016 рік складає  42,6 млн. грн., або 80,3 % від нарахованої суми (у 2015 році – 26,0 млн. грн. )  Розрахунки за оренду паїв продовжуються.

На території району працювало 4 сільськогосподарських кооперативи, а в цьому році створено ще 2  кооперативи по розведенню поголів’я кролів.

Активно втілюються в життя заходи на підвищення рівня матеріально– технічної бази сільгосппідприємств із залученням інвестицій. У районі було успішно реалізовано низку проектів, це, зокрема,  введення в дію першої черги молокопроводу в СТОВ “Іскра” с. Байбузи  вартістю 3 млн. грн.; введення в експлуатацію сушарки в ТОВ “Дельта” с. Думанці вартістю 1,5 млн. грн.; побудовано автозаправочну станцію на території господарського двору та відновлено тепличний комплекс під вирощування саджанців горіхів у СТОВ «Колос» с.Вергуни. У  СТОВ «Степанківське» с. Степанки побудовано завод по переробці цукру та молока, автогараж,  проводиться реконструкція адмінприміщення, їдальні, гаражів для сільськогосподарської техніки. Здійснено будівництво під’їзних доріг до 3 площадок для будівництва пташників по вирощуванню інкубаційного яйця у ДП «Перемога Нова» с. Будище.

Вдруге на базі молочної ферми СТОВ “Ломовате”, що належить до групи компаній “Євраліс Семенс”, проведено День молочної французької ферми, що має позитивний вплив на розвиток інвестиційного клімату району.

Промисловість

До складу промислових підприємств основного кола району в 2016  році входять такі найбільші підприємства: ПАТ «Русько–Полянський меблевий комбінат»,  ТОВ «Національна горілчана компанія», ТОВ «Імпрес», «Арка Плюс», БМБ  «Маргарин», ТОВ «ББФ» та інші.

За січень – вересень  2016 року обсяг реалізованої промислової продукції за основними видами діяльності по Черкаському району становить 1518265,7 тис. грн. Обсяг реалізованої промислової продукції на одну особу населення складає 20024,9 грн.

Інвестиційна діяльність

Обсяг прямих іноземних інвестицій, внесених в економіку району за січень – вересень 2016 року,  становив 185,5  млн. дол. США. В розрахунку на одну особу населення прямих іноземних інвестицій припадає 2567,3   дол. США.

За січень – вересень  2016 року   підприємствами району освоєно 89,5  млн. грн. капітальних інвестицій. На кожного мешканця  Черкаського району припало 592,2  грн.  капітальних інвестицій. Крім цього, в районі планується реалізація інвестиційних проектів  за рахунок власних коштів організацій.

У нинішньому році вдалося реалізувати такі інвестиційні проекти:

Збудовано Білозірську сільську академію  з футболу для дітей та юнацтва Черкаського району Черкаської області у с. Білозір’я.

Підписано меморандум між райдержадміністрацією та                                ТОВ «Семтек Інвест» про реалізацію інвестиційного проекту, який передбачає будівництво вантажного порту на території Червонослобідської сільської ради для транспортування сільськогосподарської продукції, облаштування елеватора.

В ТОВ "Черлис" с.Білозір’я завершено будівництво ІІ черги складу з холодильною камерою та навісом для техніки (вартість проекту 25 млн. грн.)

Співпраця з Державним фондом регіонального розвитку

Дає можливість додаткових ресурсів для реалізації важливих проектів. Так на 2016 рік подано  такі проекти: реконструкція дошкільного навчального закладу «Веселка» в с. Леськи, капітальний ремонт недіючої групи дошкільного навчального закладу в с. Білозір’я.

Зовнішньо – економічна діяльність та торгівля

В Черкаському районі у 2016 році обліковувалося 17  підприємств, які займаються експортом, та 11 – імпортом. Основні країни – партнери, з якими  здійснювались зовнішньо–торгівельні операції, це – Литва, Молдова, Білорусь, Азербайджан, Казахстан, Німеччина, Туреччина, Швейцарія, Китай, Польща, Іспанія та інші.

Найбільше експортувалися частини обладнання для виробництва кормів, частини меблів, лісоматеріали, шрот соняшниковий, спиртні напої.

Обсяг експорту товарів в районі за становив 38,3 млн. дол. США, імпорту – 7,3 млн. дол. США Темп зростання експорту товарів проти минулого року становить – 69,9%, імпорту – 155,3 %.

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснюють діяльність із роздрібної  торгівлі на території  району, за  січень – червень 2016 року   становив 74,8  млн.  грн., що в порівняних цінах на 86,5%  менше обсягу  відповідного періоду попереднього року.    

Будівництво

Підприємствами Черкаського району виконано будівельних робіт на  16976 тис. грн.   За інформацією, наданою Головним управлінням статистики у Черкаській області, за звітній період 2016 року у нашому  районі прийнято в експлуатацію житла 5822 кв. м загальної площі, що займає І місце по області.     

На проведення робіт, пов’язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних  доріг, використано коштів в сумі більше 10 млн. грн. з бюджетів усіх рівнів. 

Вирішується питання щодо встановлення світлофорів у с. Червона Слобода. З цією метою з районного бюджету на виготовлення проектно – кошторисної  документації виділено 70 тис. грн.        

Житлово–комунальне господарство

В районі діють такі комунальні підприємства: КП «Білозір’я»,  КП «Благоустрій»,  КП «Ірдинське»,  ЛКП «Сільський сервісний центр»,  КГ «Поляна»,  КП «Агроекосервіс»,  КП «Світоч»,  БОЕКП «Агроекологія»,  КПТМ Черкаського району,  КП «ЛАД»,  КП «Турбота 2011».

Заборгованість населення та закладів соціальної сфери по оплаті за житлово–комунальні послуги в районі відсутня. Створена при райдержадміністрації постійно діюча комісія по організації та проведенню своєчасних та повних розрахунків за спожиті енергоносії і надані житлово–комунальні послуги проводить моніторинг даного питання.

Опалювальний сезон  у районі розпочато вчасно. Нині у закладах соціальної сфери дотримується належний температурний режим, що свідчить про належну їх підготовку до роботи в осінньо – зимовий період.

Благоустрій та екологія

У 2016 році у населених пунктах району виявлено та ліквідовано 118 несанкціонованих сміттєзвалищ. Проведено інвентаризацію місць накопичення і обсягів зберігання заборонених і непридатних до використання в сільському господарстві хімічних засобів захисту рослин. Відходи, що знаходилися в адмінмежах Руськополянської сільської ради, вивезено з території району. Проведено заходи, спрямовані на покращення стану водних об'єктів,  в тому числі обстеження існуючого стану р.Тясмин, визначено перелік необхідних робіт, складено схему Тясминської міжгосподарської осушувальної системи. Наступний крок – виготовлення кошторисної документації, вартість якої становить близько 230 тис. грн. 

Райдержадміністрацією спільно з районною радою, громадськістю створено координаційний штаб з питань охорони водних біоресурсів, яким виявлено порушення правил промислового рибальства на суму більше 7828,13 грн.

З резервного фонду районної державної адміністрації упродовж року було виділено кошти на запобігання виникненню надзвичайних ситуацій,  пов’язаних із  масовою загибеллю водних біоресурсів, Худяківській сільській раді – 15 тис. грн., Леськівській сільській раді – 30 тис.грн; для ліквідації наслідків стихійного лиха від  рясних опадів та граду Хацьківській сільській раді – 33 410 тис. грн.

Децентралізація

Вже третій рік у нашій країні проходить децентралізація, від якої багато в чому залежить майбутнє України та економічний розвиток територій. І ключова роль у цьому процесі відводиться саме місцевій владі. Часи випробувань показали, що місцеве самоврядування готове взяти на себе відповідальність за добробут і спокій громадян нашого району. За прикладом не треба іти далеко. Достатньо взяти кращий досвід нашої першої в районі об’єднаної територіальної громади – Білозірської,  де нині досягнуто багатьох позитивних результатів. Тут вдалося втілити в життя 16 проектів, направлених на покращення життя громадян, у які було вкладено 7 млн. 300 тис. грн.

Робочою групою з питань сприяння добровільному об’єднанню територіальних громад районної державної адміністрації, спільно з районною радою, у кожному населеному пункті проведено зустрічі з жителями, громадські слухання щодо обговорення перспективних планів формування територіальних громад району.

Децентралізація – це питання часу, то ж робота по впровадженню її в районі  продовжується.

На виконання Закону України «Про засудження комуністичного та націонал – соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону їхньої символіки», за активної участі інститутів громадянського суспільства, у населених пунктах району перейменовано 251 вулицю та провулки.

Бюджетна сфера

План по доходах місцевих бюджетів Черкаського району (без трансфертів) за 10 місяців 2016 року виконано на 113,1%, понад план надійшло 13698,5 тис. грн. Темп зростання доходів бюджету району до аналогічного періоду минулого  року становить 149,6 %. До загального фонду місцевих бюджетів надійшло 108469,5 тис. грн. власних та закріплених доходів.  Рівень виконання планів по доходах  забезпечено на 111,9 %.  В порівнянні з аналогічним періодом минулого року доходів надійшло на 39808,1 тис. грн., або 58,0 % більше.

Доходи загального фонду районного бюджету становлять 48399,1 тис. грн., що на 2288,2 тис. грн., або на 4,9% більше до плану, а в порівнянні з аналогічним періодом 2015 року – на 14667,5 тис. грн.,  або на 43,5 % більше.

Доходи загального фонду сільських бюджетів становлять 60070,4 тис. грн., що на 9225,0 тис. грн., або на 18,1 % більше плану, а в порівнянні з аналогічним періодом 2015 року – на 25140,6 тис. грн.,  або на 72,0% більше.

Виконання затверджених радами завдань з доходів загального фонду забезпечено всіма місцевими бюджетами. Забезпечено значний приріст надходжень майже по всіх податках, зокрема,  по  платі за землю, податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, акцизному податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів та єдиному податку.

Затверджені радами завдання по надходженню основних видів податків та зборів до місцевих бюджетів Черкаського району за підсумками 10 місяців 2016 року виконано.

Доходи населення та ринок праці

Середня заробітна плата по району за вересень становить 4166,5 грн., що на 2,6% менше середньо обласного показника (по області   4279,9 грн.). Середня заробітна плата по сільськогосподарських суб’єктах господарювання становить 5105,2 грн., що на 9,2% більше середньо обласного  показника (по області 4674,3 грн.).  

В цьому році вдалося збільшити на 8,5% порівняно з минулим загальну чисельність працевлаштованих громадян, яка становить 1410 осіб. Також збільшилась кількість надходження вакансій  до районного центру зайнятості на 6,6% до рівня минулого року.

Для 808 осіб забезпечено тимчасову зайнятість шляхом залучення до громадських та інших робіт тимчасового характеру. У звітному періоді 419 безробітних проходили професійне навчання за направленням центру зайнятості.

Велика увага приділяється питанню легалізації заробітної плати та зайнятості населення. Проведено 12 засідань робочої групи райдержадміністрації з легалізації заробітної плати та зайнятості населення. Здійснено перевірку 81 суб’єкта підприємницької діяльності, виявлено 107 фактів, не зареєстрованих згідно чинного законодавства трудових відносин між працівниками та роботодавцем. В результаті проведених заходів з початку року легалізовано 844 робочих місць, надходження єдиного соціального внеску від легалізації склали 2,5 млн. грн.

Транспорт

Відповідно до Закону України „ Про автомобільний транспорт” організацію пасажирських перевезень на приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території району, з 2014 року покладено на райдержадміністрацію.

Маршрутна мережа району складається з 41 приміських автобусних маршрутів. У сфері автотранспортних пасажирських перевезень автобусним транспортом загального користування в районі надають послуги 9 суб'єктів підприємницької діяльності. У приміському сполученні щоденно виконується  441 оборотний рейс. Загалом із 36 населених пунктів району  охоплено автобусним транспортом загального користування 34, і наявно 220 автобусних зупинок громадського транспорту.

Адміністративні послуги

Загальна кількість видів послуг, які надаються населенню, у 2015 році становила 54, у 2016 році – 118, тобто збільшилась на 64 послуги. Відділом надання адміністративних послуг райдержадміністрації в даний час надано 14258 послуги, за якими зверталися громадяни, та 28500 консультацій.

Земельні питання

Вирішення земельних питань перебуває на особливому контролі райдержадміністрації. Поновлення та актуалізація грошової оцінки земель населених пунктів та земель за межами населених пунктів є одним із джерел збільшення надходжень до місцевих бюджетів. Тож в 2016 році завершена робота щодо оновлення існуючих технічних документацій з нормативної грошової оцінки земель в межах населених пунктів за рахунок коштів місцевих бюджетів. Затверджена технічна документація з нормативної грошової оцінки земель  по 5 сільських радах (Мошнівська, Кумейківська, Червонослобідська, Софіївська та Думанецька).  Поновлено нормативну грошову оцінку по 10 населеним пунктам Черкаського району. Крім того, протягом 2016 року проведено нормативну грошову оцінку 36 земельних ділянок на території району поза межами населених пунктів за рахунок інших джерел фінансування (власників та користувачів земельних ділянок) на суму більше 70 тис. грн.

Також одним із шляхів значного збільшення надходжень до бюджетів сільських рад є конкурентний, відкритий продаж земельних ділянок або права оренди на них шляхом проведення земельних торгів (аукціонів). Головним управлінням Держгеокадастру  у Черкаській області продано право оренди на 8 земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності загальною площею 118,27 га, в результаті чого бюджети сільських рад поповнились на 267тис. 271 грн. з середньою ставкою річної орендної плати 7,82 %.

За сприяння районної державної адміністрації виділено земельні ділянки більше 400 учасникам антитерористичної операції і ця робота продовжується

Соціальний захист

Районна  державна адміністрація   впроваджує в життя соціальну політику держави, направлену на покращення соціального захисту осіб з обмеженими фізичними можливостями, одиноких непрацездатних громадян, багатодітних сімей, малозабезпечених верств населення, пенсіонерів та осіб, які опинилися в складних життєвих умовах.

З початку 2016 року опрацьовано 28656 особових справ громадян на різні соціальні допомоги, що у 2,5 рази більше від попереднього року, в т. ч.: 6980 – особових рахунків отримувачів соціальних допомог (1,4 рази більше попереднього року); 21676 – заяв про призначення субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово–комунальних послуг та перерахунків на наступні терміни (у 2,1 рази більше від попереднього  року).  Отримувачами субсидій на житлово–комунальні послуги, тверде паливо та скраплений газ є 17351 особа, допомог – 7649 осіб. З метою  вчасного нарахування субсидій проведено широку інформаційно–роз’яснювальну роботу щодо порядку їх призначення на житлово – комунальні послуги на новий опалювальний період 2016–2017 років, навчено уповноважених працівників  сільських рад  рахувати самостійно субсидії  мешканцям своєї територіальної громади.

Нині  призначають субсидії на житлово – комунальні послуги   Мошнівська, Вергунівська, Р.Полянська, Хутірська, Хацьківська, Худяківська, Дубіївська, Степанківська, Будищанська, Геронимівська, Кумейківська, Леськівська, Свидівська, Тубільцівська, Червонослобідська та Білозірська сільські ради.

Виділено кімнату у приміщенні РДА для обрахунку субсидій з додатковими 6–ма робочими місцями, де створені належні умови для працівників та відвідувачів.

Проведено в автоматизованому режимі перерахунок по 10,5 тисячам справ раніше призначених субсидій. На громадські роботи до цього залучено 10 осіб, які перебували на обліку у  районному центрі зайнятості. До 01.01.2017  всі заяви на призначення чи перерахунок субсидій на житлово–комунальні послуги  будуть обраховані стовідсотково, що не спостерігалось в попередні роки, навіть за умови меншої кількості заявників.

Оздоровлено 20 учасників АТО в санаторно – курортних закладах.

Загальна сума  виплат  по соціальних  програмах склала  256 млн. грн.

В районі забезпечено своєчасне та в повному обсязі фінансування пенсійних виплат. З початку року на це спрямовано 349,3 млн. грн., що на 12,8 млн. грн. або на 3,8 % більше відповідного періоду минулого року. Фонд оплати праці, на який нараховується єдиний внесок, в порівнянні з відповідним періодом 2015 року зріс на 13,5 % та склав 365,3 млн. грн. На обліку в управлінні Пенсійного фонду перебуває 24,1 тис. одержувачів пенсій, з них 279 тимчасово переміщених осіб з Донецької, Луганської областей та з Автономної Республіки Крим.  Середній розмір пенсій на 01.11.2016 складає 1511,40 грн.

З початку року призначено 965 нових та проведено 1500  перерахунків пенсій.

Охорона здоров’я

Мета і завдання, які стояли перед медичною галуззю району, були спрямовані на збереження і зміцнення здоров’я, забезпечення населення доступною і якісною медичною допомогою згідно з реальними потребами.

На забезпечення медичної галузі району виділено понад 51 млн. грн. – центральна районна лікарня – 32,1 млн. грн.,  КЗ «Черкаський районний центр ПМСД» - 13,3 млн. грн., Мощнівська районна лікарня – 6,3 млн.  грн.     Мережа закладів охорони здоров’я району налічує 36 лікувально–профілактичних закладів на 337 ліжок. Фінансування  медичних послуг на одного жителя району   складає 714,1 грн. Забезпеченість ліжками  становить 44,8 на 10 тисяч населення.  Протягом 2016 року  в районі народилося  497 дітей

В Черкаській ЦРЛ працює 568 осіб  медичного та обслуговуючого персоналу, з них лікарів – 109, 226 – середнього медичного персоналу, молодшого – 121, інших – 112.  В медичній установі протягом 9 місяців 2016 року  поповнилась кількість медичних працівників лікарями –  педіатром–неонатологом та анестезіологом.

По Черкаській ЦРЛ затверджений кошторис на 2016 рік по  29 589,80 тис. грн.  Уточнений кошторис станом на 08.12.16 року становить  35 633, 560 тис. грн. За цей період кошторис збільшився на 6 043,76 тис. грн., за рахунок: залишків медичної субвенції попереднього року на 796,7 тис. грн., кошти виділені на медикаментозне забезпечення лікарні (фактично  витрачено 796,7 тис. грн.); збільшення медичної субвенції  на  суму 531,9 тис. грн., в тому  числі: кошти виділені на лікування хворих на ниркову недостатність методом гемодіалізу на 446,4 тис. грн. (фактично  витрачено повністю); на заробітну плату  на 85,5 тис. грн. (фактично  витрачено повністю). Додатково  виділені  кошти  з районного бюджету в сумі 3 802,0 тис. грн. з них: 330,0 тис. грн. на лікування хворих на ниркову недостатність методом гемодіалізу( фактично  залишилось 57,485 тис. грн.); 50,0 тис. грн. на забезпечення медикаментами воїнів АТО( фактично  витрачено 50,0 тис. грн.); 250,0 тис. грн. на заробітну плату (фактично  витрачено 250,0 тис. грн.); 50,0 тис. грн. на нарахування на заробітну плату (фактично  витрачено 50,0 тис. грн.); 195,0 тис. грн. на наркотичні засоби (фактично  витрачено 183,3 тис. грн.); 30,0 тис. грн. на ремонт хірургічного відділення (фактично  витрачено 29,9 тис. грн.);  80,0 тис. грн. на реактиви (фактично  витрачено 79,6 тис. грн.); 1500,0 тис.грн – додаткові кошти на УЗД апарат( фактично  витрачено 1493,3 тис. грн.),  1 300,0 тис. грн. – додаткові кошти на наркозо–дихальний апарат для реанімаційного відділення ( фактично  витрачено 1 277,4 тис. грн., решта  коштів  перерозподілена  на закупівлю пульксосиметра  для терапевтичного  відділення); 17,0 тис. грн. – додаткові кошти на термостат для інфекційного відділення (фактично  витрачено 11,5 тис. грн.).

Виділено субвенції сільських рад в сумі 272,2 тис. грн. (фактично   не витрачено 18,9  тис. грн., з них 15,0 тис. виділених  у грудні, проводиться закупка). Це субвенція сільської ради с. Червона Слобода 167,0 тис грн.  З них: 27,0 тис. грн., які виділені на закупівлю будівельних  матеріалів та меблів у логопедичний кабінет в сумі 15,0 тис. грн. та закупівлю металопластикових  дверей в дитяче відділення в сумі 12,0 тис. грн. ( фактично  витрачено 26,5 тис. грн.); 80,0 тис. грн. – на поточний ремонт хірургічного відділення  ( фактично  витрачено 80,0 тис. грн.);  30,0 тис. грн. – на поточний ремонт кабінету заступника головного лікаря з медичної частини ( фактично  витрачено 30,0 тис. грн.); 2,0 тис. грн. – на закупівлю небулайзера  (фактично  витрачено) ;  15,0 тис. грн. -  субвенція сільської ради с. Червона Слобода на пульсоксиметр для дитячого відділення ( фактично  витрачено 13,2 тис. грн.); 6,0 тис. грн. - на водонагрівач для дитячого відділення (фактично  витрачено 6,0 тис. грн.); 7,0 тис. грн.- на кондиціонер для дитячого відділення (фактично  витрачено 7,0 тис.  грн.).

Субвенція сільської ради  с. Свидівок складає 52,5 тис. грн. З них: 17,5 тис. грн. виділені на заміну вікон в інфекційному відділені (фактично  витрачено 17,5 тис. грн.); 20,0 тис. грн. –  на поточний ремонт хірургічного відділення (фактично  витрачено 20,0 тис. грн.); 15,0 тис. грн. – для хірургічного  відділення на  інвентар.

Сільська рада с. Руська Поляна виділила субвенцію на суму 29,7 тис. грн. З них: 28,2  тис. грн. - на лікування хворої  Штабрат І.В. ( фактично  витрачено 28,1 тис. грн.); 1,5 тис. грн. - для придбання реактивів в лабораторію ( фактично  не витрачено).

Сільська рада с. Леськи направила субвенцію в сумі 16,0 тис. грн. З них: 8,0 тис. грн. виділені на вікна для терапевтичного відділення. ( фактично  витрачено 8,0 тис. грн.); 8,0 тис. грн. –  на придбання холодильника для Черкаської ЦРЛ  ( фактично  витрачено 8,0 тис. грн.).

Субвенція сільської ради с. Худяки становила 7,0 тис. грн., які було затрачено на придбання компресора для стоматологічного відділення (фактично  витрачено 7,0 тис. грн.).

Надано субвенцію обласного бюджету  в сумі 82,0 тис. грн., яку було використано: 32,0 тис. грн. – на дитячий майданчик ( фактично витрачено 32,0 тис. грн.); 50,0 тис. грн. на заміну вікон  в хірургічному відділенні Черкаської ЦРЛ  ( фактично   витрачено 48,952 тис. грн.). Крім того, виділено 559,0 тис.  грн.  на заробітну плату з обласного бюджету (стабілізаційний фонд). В Черкаській ЦРЛ 08.11.2015 був проведений аукціон для закупівлі  наркозно–дихального апарата на суму 1  277 400,00 грн.

Медичні працівники на сільських лікарських дільницях  надають первинну медичну допомогу 75 116 мешканцям району, в тому числі: 13 163 – дитяче населення, 61 953 – доросле, 42 774 – працездатне.  Протягом 2016 року кошторис  КЗ «Черкаський районний центр ПМСД», що  на початок року становив 12 235 800 грн.,   було збільшено на загальну суму 1 011 992,5 грн. за рахунок коштів місцевого бюджету на суму – 165 000 грн., субвенції сільських рад – на суму 749 550 грн.  та коштів обласного бюджету на  97 442,5 грн.  Всі кошти було спрямовано  на поліпшення матеріально–технічної бази (закупівля обладнання, медикаментів) амбулаторій та ФАПів, проведення капітальних та поточних ремонтів (АЗПСМ с. Хацьки, Худяки, Леськи, Яснозір’я, ФАПу с. Чорнявка, ФП с. Бузуків) та забезпечення пільгових категорій населення (учасників АТО, інвалідів війни,  дітей–інвалідів) безоплатними медикаментами. Більше, як на 140 тис. грн.  придбано високоякісного медичного обладнання для надання первинної медико – санітарної допомоги, в тому числі – 2 електорокардіографи, тубус – кварц, 5 пульсометрів, 4 глюкометри, 2 портативних інгалятори небулайзер, 2 фетальних доплери,  2 холодильники,  дитячі та дорослі електронні ваги, діагностичний набір та сумку для укладання ліків.

Збільшення фінансування призвело до поліпшення показників роботи КЗ «Черкаський районний центр ПМСД», а саме: зниження  рівня первинної інвалідності осіб працездатного віку; охоплення туберкулінодіагностикою  всього дитячого населення, збільшення кількості онкологічних оглядів та  виявлення злоякісних пухлин на ранніх стадіях.

Всі ці заходи дозволили покращити якість надання медичних послуг населенню району. 

Розвиток освіти та спорту

Районна державна адміністрація відповідно до наданих їй повноважень забезпечує розвиток усіх видів освіти,  фізичної культури і спорту. Завдяки координації дій районної державної адміністрації, районної ради та органів місцевого самоврядування система освіти району на сьогодні характеризується стабільними кількісними і якісними показниками.

У мережі навчальних закладів району відбулись певні зміни. На утримання Білозірської ОТГ передані заклади освіти с. Білозір’я та смт. Ірдинь,  Лозівоцький НВК реорганізований у дошкільний навчальний заклад «Сонечко» і переданий на утримання Будищенської сільської ради.

На даний час у районі функціонує 53 навчальних заклади, з них: 24 дошкільні, 25 загальноосвітніх, 1 навчально–виховний комплекс «ДНЗ–ЗОШ І–ІІІ ступенів», 3 позашкільних.  

 Станом на 01.09.2016 в загальноосвітніх школах навчається 5777 дітей. Дошкільні навчальні заклади відвідує 2154  вихованці, 98,6 % дітей віком від 3 до 6(7) років охоплено різними формами дошкільної освіти. Позашкільною освітою охоплено 2633 вихованці, що становить 41,6% від загальної чисельності школярів району.

Позитивна динаміка народжуваності в районі, яка спостерігається з 2005 року, вплинула на контингент дітей у дошкільних навчальних закладах і призвела до виникнення дефіциту місць у них.  Із значним перевантаженням працюють дошкільні навчальні заклади сіл Дубіївка, Руська Поляна, Хацьки, Червона Слобода, Леськи.

З метою реалізації прав дітей на дошкільну освіту з 01 вересня 2016 року відкрито другу групу в Чорнявському НВК «ДНЗ–ЗОШ І–ІІІ ст.», ведуться активні роботи щодо завершення реконструкції ДНЗ «Веселка» с. Леськи.

Протягом 2016 року за кошти державного, обласного, районного, сільських бюджетів, спонсорські (благодійні) та батьківські кошти та за підтримки депутатів різних рівнів у школах району проведені поточні та капітальні ремонти,  реконструкції шкільних приміщень, частково замінено дерев’яні вікна на енергозберігаючі металопластикові, оновлено комп’ютерну техніку та комплекти шкільних меблів тощо.

На  безкоштовне   харчування   2820 дітей   початкових  класів  та  2078 дітей, які відпочивали  у пришкільних таборах, із  районного бюджету виділено  1994,6 тис. грн.

Забезпечено безоплатним підвезенням до місця навчання і додому 1162 учні та 168 вчителів. На ці цілі виділено понад 1,5 млн. грн.  Це – утримання  11 шкільних автобусів та оплата послуг перевізників.

В серпні нинішнього року на умовах співфінансування з обласного і районного бюджетів, а також за рахунок субвенції Чорнявської сільської ради,  придбано два шкільних автобуси для Чорнявського НВК «ДНЗ–ЗОШ  І–ІІІ ст.» та Шелепуської ЗОШ І–ІІІ ст.

За кошти районного бюджету у школах району та позашкільних закладах майже на 1 млн грн.  оновлено комп’ютерну техніку та за  кошти державного бюджету придбано два комп’ютерні класи для Червонослобідських шкіл.

Для Червонослобідської ЗОШ  І–ІІІ ст. №1  та Леськівської ЗОШ І–ІІІ ст. за кошти обласного та районного бюджетів встановлено 2–а лінгафонні кабінети.

В закладах освіти ефективно впроваджуються енергозберігаючі заходи. Зокрема, в приміщеннях було встановлено 364 енергозберігаючих вікна. Також  в усіх школах району, які опалюються  централізовано, встановлені лічильники тепла, розпочаті роботи по модернізації газових топкових. майже у всіх школах району проведено часткове оновлення комплектів шкільних меблів тощо.

Велика увага приділяється патріотичному вихованню молоді. Так  за кошти районного бюджету для всіх шкіл І–ІІІ ступенів придбані  пневматичні гвинтівки та плакати для вивчення предмету «Захист Вітчизни»,  установлено 15 спортивних майданчиків.

У 2015–2016 навчальному році обдаровані діти гідно представили район на обласних етапах предметних олімпіад  та конкурсі–захисті науково–дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України. 27 учнів стали призерами предметних олімпіад та  19 - переможцями конкурсу–захисту, ще 6 учнів відзначено грамотами.

Тертична Дар’я,  учениця 11 класу Руськополянської ЗОШ І–ІІІ ступенів №1, на всеукраїнському рівні підтвердила високий рівень знань та актуальність науково–дослідницької роботи, отримавши Диплом І ступеня та золоту медаль.

 Заклади освіти району, методичний кабінет мали перемоги у всеукраїнських та міжнародних конкурсах.  За системну роботу щодо популяризації інноваційної діяльності навчальних закладів Черкащини на міжнародному та всеукраїнському рівнях освітня галузь району нагороджена Дипломом Управління освіти і науки Черкаської облдержадміністрації «Лідер освіти Черкащини».

Для забезпечення якісного організованого відпочинку і оздоровлення дітей із районного бюджету виділено 642,1 тис. грн., що на 364 тис. грн. більше проти минулого року. У той же час було залучено близько 123 тис. грн. спонсорських коштів. Оздоровчими послугами в районі  було охоплено 3074 дітей, що  більше 40 відсотків до загальної кількості. Стовідсотково оздоровлено дітей – сиріт та позбавлених батьківського піклування. Перевага при оздоровленні надавалася дітям–інвалідам, з багатодітних та малозабезпечених родин, тим, які перебувають на диспансерному обліку, талановитим та обдарованим дітям.

Також, забезпечено відпочинком 47 дітей внутрішньо переміщених осіб та 88 дітей, батьки яких є учасниками АТО.

У районі організовано діяльність щодо розвитку фізичної культури та спорту, підтримку колективів фізкультури,  фізкультурно–оздоровчої роботи в загальноосвітніх закладах. Для фінансування фізкультурно–спортивної галузі у 2016 році було виділено 1310,4 тис грн. Окрім цього, затверджено Положення про виплату стипендій перспективним спортсменам, які захищають честь району на змаганнях всіх рівнів, входять до складу національних збірних команд України.

В с. Білозір’я у цьому році відкрито  сільську академію з футболу для дітей та юнацтва, встановлено 15 спортивно–гімнастичних  майданчиків в загальноосвітніх закладах.

У районі проводилися різноманітні спортивно–масові заходи для всіх вікових груп населення, кількість учасників  яких у порівнянні з минулим роком зросла на 100 осіб і становить 5012 спортсменів. Спортсмени району виступають на обласних і загальноукраїнських турнірах та займають призові місця. Для підготовки спортивного резерву функціонує районна  ДЮСШ «Мрія», яку  відвідує 436 учнів, що за звітний період взяли участь у 55 спортивних заходах. Виконали та підтвердили спортивний розряд кандидат у майстри  спорту України  – 7 спортсменів. Для зміцнення здоров’я та активного відпочинку всіх бажаючих різних вікових категорій в районі нараховується 108 спортивних споруд,

Традиційно проходять відкриті чемпіонати районної ДЮСШ «Мрія» з футболу, боксу, дзюдо, кінного спорту, орієнтування, турнір з футболу серед наймолодших на Кубок районної федерації футболу, районні  чемпіонати з лижних гонок, волейболу, баскетболу, гандболу, міні–футболу, богатирських ігор, легкоатлетичного кросу, шахів та шашок, кульової стрільби. Найбільш активно  беруть участь у  спортивних змаганнях  фізкультурники сіл Будище, Геронимівка, Руська Поляна, Свидівок, Худяки, Вергуни, Думанці. Щорічно проходять спартакіади школярів з 10 видів спорту та допризовної молоді, відбуваються шкільні та районні змагання.

Культура

У звітному періоді поточного року спрямовувались зусилля районної влади та громадськості на  виконання програм та проектів, які давали можливість сталого функціонування мережі закладів культури, збереження та примноження всіх видів самодіяльної народної творчості.  Реалізацію державної політики в галузі культури   району забезпечують 78 закладів культури, з них:  1 – районний організаційно–методичний центр народної творчості,  23 сільських  будинків  культури,  13 сільських клубів,   районний організаційно–методичний центр бібліотечної та краєзнавчої роботи, районна дитяча бібліотека, 31 сільська бібліотека, 6 музеїв, Червонослобідська та Мошнівська дитячі музичні школи.  На утримання установ культури на кошторисними призначеннями  заплановано 13 372,9  тис. грн.

Закладами культури району постійно  здійснюються  заходи щодо  задоволення культурно – дозвільних потреб населення. Всього  проведено 4860 культурно–мистецьких  заходів, які відвідало  340700 осіб. Особлива увага приділяється заходам по популяризації історії України і рідного краю,  відродженню національної культури, краєзнавству, національно –патріотичному вихованню, вшануванню героїв АТО. Впродовж  звітного періоду учасники художньої самодіяльності Черкаського району взяли участь у  6–ти  Всеукраїнських конкурсах та фестивалях. Наразі 19 аматорських колективів району носять почесне звання: 16 – «народний»,  3 – «зразковий»

В  районі діє 365 клубних формувань, що налічують біля 5000 учасників, з них 185для дітей. За звітний період підготовлено та проведено 22 районних культурно–мистецьких заходи. В бібліотечних закладах налічується 34 комп'ютери. Є 25 одиниць копіювально–розмножувальної техніки. До мережі Інтернет має доступ 31 комп'ютер.  Для читачів району та бібліотекарів діють 2 веб–сайти. За поточний період до фондів бібліотек надійшло 1806 книг на загальну суму  92,6 тис. грн. Це більше на 1192 примірники від аналогічного періоду 2015 року. На базі Черкаської районної дитячої бібліотеки за підтримки фонду «Монсанто» та районної ради реалізовано пілотний проект «Кімната першої дитячої книги».

Розвиток громадянського суспільства

Останні роки можна охарактеризувати як час найбільшої активності громадян у суспільно–політичному житті та волонтерському русі,   які допомагають у вирішенні проблем соціально – економічного розвитку. У районі вдалося  досягти високого рівня співпраці і взаєморозуміння влади і громади. Постійно проводяться громадські слухання та громадські обговорення, ведеться чесний відкритий діалог, в ході якого жителі населених пунктів району вносять конструктивні пропозиції, що враховуються при прийнятті рішень.

Для забезпечення участі громадян в управлінні державними справами, здійснення громадського контролю за діяльністю органів виконавчої влади, налагодження ефективної взаємодії зазначених органів з громадськістю, врахування громадської думки оновлено склад Громадської ради при райдержадміністрації, яка вже розпочала активну діяльність. Нещодавно за  участю членів Громадської ради пройшло широке обговорення проекту Програми економічного і соціального розвитку району на 2016 рік.

Згідно Закону України “Про доступ до публічної інформації” райдержадміністрацією розглянуто 83 інформаційні запити та надано відповіді громадянам.

У районі діють близько 10 громадських організацій, на підтримку яких з районного бюджету упродовж  року виділено більше 268 тис. грн.

У нинішньому році Черкаською районною організацією ветеранів України виграно соціальний проект, який проводила облдержадміністрація, під назвою «Збереження довкілля та покращення природокористування», на кошти від якого очищено колодязь громадського користування у с. Червона Слобода та посаджено алею дерев у с. Степанки.

 

Допомога учасникам АТО

Розпорядженням райдержадміністрації від 19.10.2015 № 296 створено Центр допомоги учасникам антитерористичної операції, де військовослужбовці  мають змогу отримати інформацію щодо надання пільг та різних видів державних допомог відповідними структурними підрозділами райдержадміністрації, установами  та організаціями району. На засіданнях Центру розглядається вирішення найбільш актуальних для учасників АТО проблем.

Питання надання допомоги  атовцям,  їх звернення є першочерговими для всіх відділів та структурних підрозділів  райдержадміністрації.  На обліку в Центрі допомоги учасникам АТО   перебуває  близько 600 осіб, із них мають статус учасника бойових дій –386, інвалідів із числа учасників АТО – 10. Крім того, в районі нараховується поранених учасників АТО – 25, сімей загиблих – 4, мають статус „ Сім’ї  загиблого учасника АТО ”– 5. Протягом звітного періоду фахівцями із соціальної роботи було  відвідано 310 сімей, члени яких перебувають чи брали безпосередню участь в антитерористичній операції. З метою якісного та своєчасного надання їм допомоги складається соціальний паспорт потреб учасника АТО.         

Тим, хто брав участь у антитерористичній операції, та їхнім родинам забезпечується  всебічна підтримка. Зокрема, їм виплачено одноразової грошової допомоги за рахунок коштів районного бюджету на суму 137 тис. грн. Усі учасники бойових дій внесені в Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги, а саме: з державного бюджету їм надається 75% знижка вартості житлово–комунальних послуг шляхом безготівкового перерахування коштів підприємствам – надавачам комунальних послуг.

Особлива увага звертається на забезпечення медичних послуг. У 2016 році для надання комплексної медичної допомоги учасникам АТО з районного бюджету спрямували 50 тис. грн.  для Черкаської ЦРЛ та 40 тисяч гривень  –  на КЗ «Центр первинної медико–санітарної допомоги».  Цьогорічно  за медичною допомогою звернулися 245 учасників АТО, 97 з них отримали стаціонарне лікування, 29 – амбулаторне.

Протягом року видано 24 довідки для одержання путівки на санаторно–курортне лікування та оформлено 8 санаторно–курортних карт.  Для надання позачергової та в повному обсязі медичної допомоги на базі реєстратури Черкаської ЦРЛ створено „Єдине вікно” для учасників АТО, демобілізованих із зони АТО, та членів їхніх сімей, сім’ям загиблих учасників АТО.

Всі учасники АТО мають право на першочергове безкоштовне протезування зубів. В нинішньому році 10 учасникам АТО зробили зубопротезування на загальну суму 7473,18 грн. У Черкаській ЦРЛ працює практичний психолог, послугами якого скористалися 33 військовослужбовці.

До районного центру зайнятості звернулось 65 осіб із числа осіб демобілізованих з військової служби, 43 особи зареєструвалися та мають статус безробітних. Працевлаштовано 13 осіб,  2 – підвищили свою кваліфікацію та одержали одноразову грошову допомогу на відкриття підприємницької діяльності, 4 – направлено на навчання.

Для вирішення проблем учасників АТО та членів їх сімей  відділом освіти райдержадміністрації розроблено заходи, відповідно до яких створено базу даних дітей, батьки або члени сімей яких є учасниками АТО. Так  діти дошкільного віку, один з батьків яких є військовослужбовцем, знаходиться в зоні АТО, до дошкільних навчальних закладів влаштовуються позачергово. Безкоштовним харчуванням забезпечено 65 учнів загальноосвітніх шкіл та НВК, батьки яких є учасниками АТО (учасники бойових дій). Звільнено від оплати за харчування дітей в дошкільних навчальних закладах 58 батьків чи осіб, що їх заміняють, та є учасниками АТО.

Волонтерська діяльність

Жителі району не залишаються осторонь проблем держави: це прості люди, учні, працівники  трудових колективів та пенсіонери, сільські голови, територіальні громади – кожен вніс хоча б частину у спільну мету – допомогу нашим бійцям, які виборюють нашу незалежність на Сході України. Значну роботу при тісній співпраці з райдержадміністрацією здійснюють громадські  організації «Об'єднання патріотичних сил», «Об'єднання бійців реформаторів», спрямовану передусім на підтримку військовослужбовців, у тому числі і наших земляків.  Вони здійснюють адресну допомогу бійцям,  які перебувають на Сході України і беруть участь в АТО, а також військовим, що проходять навчальну підготовку.  Волонтери встановлюють потреби солдатів, забезпечують їх продуктами і одягом, обладнанням та запчастинами, засобами захисту і маскування, медикаментами та побутовими речами.

Значний внесок у допомогу учасникам АТО роблять і підприємства. Кошти, перераховані фермерськими господарствами, сільськогосподарськими товариствами та підприємцями спрямовуються на придбання необхідного спорядження, продуктів харчування та одягу. Висловлюю слова подяки  волонтерам та небайдужим людям,  усім, хто допомагає практичними діями, розумінням та конструктивними порадами.

В цілому аналіз результатів роботи райдержадміністрації та її структурних підрозділів в частині виконання делегованих повноважень засвідчив, що протягом 2016 року шляхом застосування економічних та організаційних важелів вдалося забезпечити виконання соціальних і економічних  програм. Черкаська районна державна адміністрація і надалі тісно співпрацюватиме з районною радою, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств з тим, аби продовжити нарощувати власний потенціал району та поліпшувати життєвий рівень населення.

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

Календар

« Жовтень 2018 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31